Niet iedere website is ééntalig georiënteerd, het kan gebeuren dat men al eens meertalige websites moet promoten d.m.v. linkbuilding. Eén van de basisresources voor buitenlandse linkbuilding zijn nationale of taalgebonden directories.

Zoals gewoonlijk maakt men in het buitenland sneller gebruik van eigen woorden voor internettermen zoals directories. De Franstalige internetcommunity gebruikt de term Annuaire en in de Duitstalige gebieden noemt men een directory liever webkataloge of webverzeichnis. Een Franse link is een lien ( Proposer un site ) en in het Duitstalig gebied noemt men dit eine seite eintragen / anmelden.

Om het voor u en mij wat makkelijker te maken vind je hieronder enkele lijsten met honderden Franstalige en Duitstalige directories. Enige notie van de taal is vereist om vlot links aan te melden in de juiste rubrieken..

Een 280-tal Duitse webverzeichnissen met PR vermelding

Een 250-tal webkataloge met themabeschrijving

Lijst met 180 Annuaires Franchophone

250 Annuaires Généralistes ( algemeen)

Lijst met 150 Annuaires spécialisés ( thema directories )

Directory Italiana e Portoghese

En als toemaatje een lijst met een 200-tal Italiaanse en Portugese directories..

Lijst Italiaanse & Portugese directories